Medspine • Zabiegi

Zabiegi

Operacje

Operacje kręgosłupa szyjnego

Dyskopatia jest najczęstszą przyczyną dolegliwości kręgosłupa szyjnego.
Ucisk struktur nerwowych przez przepuklinę lub wypuklinę krążka międzykręgowego powoduje silny ból szyi, nierzadko promieniujący do rąk.

Najczęściej występujące objawy to:

  • ból szyi,
  • ograniczenie ruchów głowy,
  • promieniowanie bólu do jednej lub obu rąk,
  • osłabienie czucia i siły rąk.

W celu dokładnej diagnostyki i kwalifikacji do dalszego leczenia konieczne jest wykonanie rezonansu magnetycznego.

W razie stwierdzenia wypukliny dysku możliwe jest przeprowadzenie nukleoplastyki.

W przypadku konieczności usunięcia chorego dysku, wykonuje się nukleotomie.

Zabieg ten przeprowadza się metodą małoinwazyjną, a cięcie chirurgiczne jest najczęściej usytuowane w jednej z bruzd szyjnych, co minimalizuje ślad takiego cięcia. W trakcie operacji usuwane jest zwyrodniałe jądro miażdżyste, a w jego miejsce implantowany zostaje stabilizator międzytrzonowy. Pacjent wstaje kilkanaście godzin po zabiegu, a pobyt w szpitalu trwa 2-5 dni. Po operacji chory musi nosić kołnierz ortopedyczny przez kilka tygodni.

Zabiegi

Zabiegi małoinwazyjne

Nukleoplastyka jest minimalnie inwazyjnym zabiegiem przeprowadzanym w trybie ambulatoryjnym (pobyt jednodniowy) za pomocą urządzenia ArthroCare.

Pozwala na celowane usunięcie jądra miażdżystego (dysku) z minimalnym uszkodzeniem okolicznych tkanek i struktur. Szybkie ustępowanie dolegliwości wynika ze zmniejszenia ciśnienia śródkrążkowego i korzystnych zmian biochemicznych w obrębie krążka międzykręgowego. W trakcie zabiegu wykorzystuje się technikę koblacji w trakcie której chore tkanki ulegają delikatnemu „rozpuszczaniu” pod wpływem plazmy wytworzonej przez końcówkę urządzenia w chorym fragmencie dysku.

IMG_2017

SAM_5139

SAM_5140

Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym, pacjent jest ułożony na brzuchu (kręgosłup lędźwiowy) lub na plecach (kręgosłup szyjny).

Precyzyjne umiejscowienie końcówki urządzenia kontroluje się na aparacie rtg.

Po zabiegu wskazane jest noszenie gorsetu ortopedycznego co ma umożliwić stopniowy powrót do zdrowia. Jednocześnie gorset wymusza utrzymywanie przez pacjenta prawidłowej postawy dolnego odcinka kręgosłupa.

Rehabilitacja po zabiegu nukleoplastyki jest zalecana, chociaż nie jest niezbędna. Właściwy program rehabilitacji winien obejmować narastające wykonywanie ćwiczeń rozciągających i wzmacniających.

Chirurgia

Chirurgia kręgosłupa lędźwiowego

Nukleoplastyka jest minimalnie inwazyjnym zabiegiem przeprowadzanym w trybie ambulatoryjnym (pobyt jednodniowy) za pomocą urządzenia ArthroCare.

Jedną z najczęściej występujących u człowieka dolegliwości to ból kręgosłupa lędźwiowego. Jego najczęstszą przyczynę stanowią zmiany chorobowe krążka międzykręgowego popularnie zwanego dyskiem. Krążek międzykręgowy jest umieszczony pomiędzy dwoma sąsiednimi kręgami. Jego wewnętrzną część stanowi jądro miażdżyste ,osłonięte dość mocnym pierścieniem włóknistym.

Przyczyną występowania zmian zwyrodnieniowych w krążku międzykręgowym są:

  • obciążenia osiowe spowodowane przeciążeniami kręgosłupa (nadmierne obciążanie zwłaszcza w pozycjach niefizjologicznych)
  • brakiem ruchu (siedzący tryb życia)
  • brakiem unaczynienia dysku
  • skłonnością indywidualną.

W trakcie procesu zwyrodnieniowego krążka międzykręgowego dochodzi do przemieszczenia jego zawartości ku tyłowi, co powoduje ból kręgosłupa lędźwiowego (lumbago), a dodatkowo czasem ból promieniujący do nogi (zespół korzeniowy -ischialgia, femoralgia). W łagodnych przypadkach dolegliwości ustępują po zastosowaniu leków przeciwbólowych, wypoczynku i rehabilitacji. Istotne jest czy przemieszczony ku tyłowi dysk powoduje wypuklinę (wybrzuszenie pierścienia włóknistego bez jego przerwania), czy też przepuklinę (całkowite wypadnięcie fragmentu dysku do kanału kręgowego przez przerwany pierścień włóknisty). W celu dokładnej diagnostyki i kwalifikacji do dalszego leczenia konieczne jest wykonanie rezonansu magnetycznego.

Przy zachowanym pierścieniu włóknistym i stwierdzeniu wypukliny krążka międzykręgowego istnieje możliwość przeprowadzenia nukleoplastyki – którą przeprowadza się w warunkach sali operacyjnej, jednak w znieczuleniu miejscowym. Jest to ostatnia szansa na uniknięcie zabiegu operacyjnego.

W razie nieskuteczności leczenia zachowawczego (nieoperacyjnego) do rozważenia pozostają różne formy leczenia zabiegowego. Większość operacji przeprowadza się techniką małoinwazyjną, posługując się śródoperacyjnym monitorem rentgenowskim w celu dokładnej lokalizacji chorego miejsca.

Nukleotomia

Zabieg usunięcia przepukliny jądra miażdżystego przeprowadzany metodą mikrochirurgiczną, co pozwala na szybką pionizację i krótki czas pobytu w szpitalu – do 4 dni.

DIAM

Zabieg ten wykonuje się w przypadku wypukliny jądra miażdżystego. Polega na wprowadzeniu implantu do tylnej części kręgosłupa i poprzez powiększenie odległości pomiędzy sąsiednimi kręgami doprowadza do natychmiastowego ustąpienia dolegliwości. Największą zaletą tego typu operacji jest brak powikłań w postaci uszkodzenia nerwów, czy wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, które to zagrożenia istnieją podczas przeprowadzania operacji tradycyjną techniką z otwarciem kanału kręgowego. Kolejną zaletą jest możliwość wykonywania wszelakiego rodzaju ruchów, wysiłku fizycznego, uprawiania sportu wkrótce po zabiegu co prowadzi do szybkiego powrotu do zdrowia i możliwości wykonywania pracy wkrótce po zabiegu.

Operacja z użyciem implantów kręgosłupowych

W przypadku nadmiernej ruchomości kręgosłupa, kolejnych (rewizyjnych) zabiegów operacyjnych oraz istnienia przemieszczeń kręgów (kręgozmyk) konieczne jest zastosowanie implantów w celu zmniejszenia przemieszczenia chorego segmentu ruchowego kręgosłupa i jego stabilizacji.

Discektomia jądra miażdżystego w odcinku lędźwiowym i stabilizacja kręgosłupa międzytrzonowa, stabilizacja międzykolcowa. – zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym z powodu niestabilności kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Zabieg rozpoczynamy od całkowitego usunięcia zwyrodniałego jądra miażdżystego a następnie stabilizujemy nadmiernie ruchomą przestrzeń międzykręgową. Używamy stabilizatorów międzytrzonowych a wyrostki kolczyste kręgów tej przestrzeni łączymy stabilizatorem sztywnym. Używamy kilka rodzajów dostępnych stabilizatorów.

OFERTA MedSpine:

Pacjenci z Białegostoku, Suwałk, Ełku, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i godziny przyjęcia